Kort fakta om O.L.G

Affärsidén är att bygga en grupp av företag inom EdTech som tillsammans skapar en kvalitativ leveransprocess som har ett större värde än vad varje bolag själva kan erbjuda.


Vår vision är att via delägar- och partnerskap bli en av de ledande EdTech grupperna i Norden.

image

image

image

Intresserad av att arbeta med oss??

img

© Copyright 2017 O.L.G. All rights reserved.